עבור לאזור הראשי

PCI-DSS-2017

גמא. פשוט להרגיש בטוח.

גמא ניהול וסליקה עומדתה עומדת בתקן האבטחה המחמיר PCI. תקן PCI מורכב מסדרה של דרישות טכניות ותפעוליות אשר מטרתן העיקרית היא להגן על המידע של מחזיקי כרטיסי האשראי ולצמצם את כמות ההונאות בהם.

תעודה PCI - לשנת 2018-2019

 

בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.