עבור לאזור הראשי

אבטחה

גמא ניהול וסליקה רואה באבטחת המידע של לקוחותיה ערך עליון ומשקיעה משאבים רבים לאבטחת סודיותם.

במסגרת זו עושה החברה שימוש באמצעי האבטחה המתקדמים והמתוחכמים ביותר הקיימים כיום.


בנוסף נעשות הפעולות הבאות:

 1. הצפנת המידע, אשר עובר בין המחשב של הלקוח לבין המערכות הממוחשבות של החברה.
 2. הקפדה על זיהוי הלקוח בשם משתמש קוד משתמש ובסיסמא בעת הרישום למערכת ובעת השימוש בשירותים השונים.
 3. הקפדה על החלפת הסיסמא של הלקוח כל 3 חודשים.
 4. הקפדה על חסימת הלקוח במידה ולא ביצע שימוש באתר במשך 3 חודשים.
 5. הקפדה על חסימת חשבון משתמש במידה ונעשו בו מספר ניסיונות כניסה כושלים ברציפות.
 6. הקפדה על זיהוי המשתמש באמצעות שם המשתמש קוד המשתמש וכתובת המייל בתהליך שחזור הסיסמה.
 7. הקפדה על ניתוק יזום במידה והלקוח נכנס למערכת אך לא ביצע בה כל פעילות במשך מספר דקות.

 

מדיניות פרטיות

 

כמו כן, במסגרת מדיניות החברה לשמירה על פרטיות הלקוח, גמא ניהול וסליקה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע האישי אודות לקוחותיה, כפי שנמסר לה, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, אלא בהסכמת הלקוח בלבד ובמידה והנתונים דרושים לשם אספקת שירותים ללקוח ובהתאם לבקשתו.

 

כיצד ניתן לשמור על פרטיות המידע

 

לקוח נכבד, להלן אמצעים נוספים לשמירה על סודיות המידע שלך:

 1. הזהר מהודעות דוא"ל מזויפות.
 2. שים לב: לעולם אל תמסור את סיסמתך לאדם אחר.
 3. הקפד להחליף את סיסמתך בתדירות גבוהה למניעת גילויה. בכל מקרה בו קיים חשש כי הסיסמה ידועה לגורם נוסף החלף אותה מיד.
 4. הקפד לצאת מן השירות באופן מסודר עם סיום פעילותך באתר.
 5. במידה ומתעורר חשד כלשהו לגבי אי תקינותו של תהליך הרישום ו/או הגלישה, אנא הקפד להודיע למרכז שירות הלקוחות של גמא ניהול וסליקה.

 

יציאה מהאתר:

 

 1. בסיום הגלישה באתר, במיוחד בעת גלישה ממחשב מזדמן, לחץ על כפתור "יציאה" הממוקם בחלק העליון של המסך מצד ימין.
 2. בכל מקרה, לאחר 15 דקות של אי-פעילות באתר, ינותק החיבור למערכת באופן אוטומטי.

בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.