עבור לאזור הראשי

דירוג גמא

דירוג האשראי שלנו - הבטחון שלך.

חברת דירוג האשראי המובילה מידרוג 'MOODYS מעניקה לגמא ציון "גבוה מאוד" בדירוג חברות בקטגוריית סיכוני אשראי. על פי הניטור של מידרוג גמא זוכה בדרוג Aa3 באופק יציב. הערכות גבוהות אלה הן בסיס חשוב לעבודתנו בגמא, משום שהן מעניקות ללקוחותינו בטחון ושקט נפשי.

מידרוג. דרוג מהימן כנגד סיכוני האשראי

מידרוג מספקת דירוגים מהימנים ובלתי תלויים, המבוססים על הבנה עמוקה של סיכוני האשראי. הדירוגים של מידרוג נעשים באופן שיטתי ועקיב ובוחנים את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בחברה המדורגת בהשוואה לשאר החברות הפועלות במשק.  בין לקוחותיה של מידרוג נמנים בנקים, חברות ביטוח, תאגידים ממשלתיים, וחברות בולטות במגזר העסקי בישראל.

בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.