עבור לאזור הראשי

מימון יבוא

אודות מימון יבוא

עסקים רבים עוסקים ביבוא של סחורה ממדינות שונות ברחבי העולם. פעמים רבות היבואנים נדרשים על ידי הספקים לשלם במזומן או על ידי העברת כספים לחו"ל בעת רכישת הסחורה, ספקים רבים נתקלים בקושי לעמוד בתנאי התשלום אותם מעמידים בפניהם הספקים מחו"ל, שכן מדובר לעיתים בנטל מימוני כבד מאוד, לכן הם מחפשים אחר מקורות אשר יעזרו להם להתמודד עם תנאי האשראי והמזומנים.

 

יתרונות השירות

 • הארכת ימי אשראי – גמא מאריכה את ימי האשראי לתקופה של עד 150 ימים ממועד הפקת החשבונית בגין הסחורה אל היבואן ומתבססת על יכולת ההחזר של היבואן. 
 • תשלום במזומן – בעקבות הסדר זה יוכל היבואן לשלם לספק במזומן בלי להיכנס למצוקה כלכלית אשר תשפיע על האשראי.
 • שלו ועל האובליגו של העסק.
 • אישור מהיר – העמדת מימון וביצוע העברה מול המסמכים הנדרשים.
 • שעבודים – מימון ללא שעבוד, הביטחון של עסקאות אלו הוא כנגד שקים של היבואן וערבות אישית שלו על שקים אלו.

 

מסמכים נדרשים לביצוע מימון

 • העתק חשבונית שהוצאה על ידי הספק ליבואן ואשר בגינה יועמד המימון.
 • שטר מטען.
 • אישור העברת הכספים מהיבואן בארץ לספק בחול.
 • שקים של היבואן עד לגובה המסגרת המאושרות ולפי תנאי האשראי שאושרו.

 

איך מצטרפים

 • פונים לגמא בטלפון 03-6162939 שלוחה 7  או במייל checks@gamaf.co.il
 • מילוי טופס בקשה למסגרת מימון יבוא בצירוף דוחות כספיים דפי בנק ותשלומי מע"מ.
 • גובה המסגרת, תנאי האשראי, ואחוז המימון, נקבעים ע"י ועדת אשראי גמא ובכפוף לאישור המבטח.

המוצרים שלנו

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.