עבור לאזור הראשי

ניכיון צ'קים

גמא ניכיון צ'קים. לנווט בחוכמה את מסגרת האשראי

רוב העסקים בישראל עובדים עם הספקים והסיטונאים שלהם באמצעות צ'קים. בתקופות שהצ'קים נעשים דחויים יותר וההוצאות רבות ומיידיות, קשה לייצב את תזרים המזומנים. הפתרון הטוב ביותר לכך הוא ניכיון צ'קים: דרך לגיטימית ונוחה מאד לממש את ערכם הכספי של צ'קים דחויים תמורת ריבית.

גמא ניכיון צ'קים מאפשרת ללקוחותיה לגשר בנוחות ובגמישות בין מועדי הפירעון של הצ'קים לבין הצרכים השוטפים של החברה. גמא ניכיון צ'קים משלמת במזומן לבעלי העסקים כנגד צ'קים דחויים מבלי לדרוש מהם דרישות מופרזות לשעבוד, ומבלי לגבות עמלות מוגזמות. לקוחות גמא ניכיון צ'קים נהנים ממסגרת נוספת מחוץ למסגרת הבנקאית, בה ניתן לפרוע צ'קים בתאריכי פירעון שונים בהתאם לצרכי התזרים של החברה או העסק, ולשפר את  השליטה ואת יציבות תזרים המזומנים.

שירות ניכיון צ'קים בגמא מעניק ללקוחותיו פן נוסף לתחושת הביטחון. באמצעות מערכות הבקרה של גמא החברה האם, ניתן לצפות בעיות תזרים של חברות ועסקים שונים ולהתריע עליהן לעיתים ללקוחותינו מבעוד מועד.

 
עבודה עם ניכיון צ'קים מאפשרת לבית העסק ליהנות מיתרונות רבים:

  • שליטה טובה יותר בתזרים המזומנים
  • שליטה טובה יותר במקורות המימון
  • שליטה על מסגרת האשראי
  • שליטה על אובליגו
  • שליטה ותנועה חופשית בין כמה מסגרות

 

רוצים אפיק נוסף לשליטה בתזרים המזומנים של החברה? גמא ניכיון צ'קים

המוצרים שלנו

בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016, נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.