עבור לאזור הראשי

ניכיון שיקים

ניכיון שיקים. פשוט לשלוט בתזרים העסק

שירות פיננסי המאפשר לבית העסק לקבל תשלום מיידי לחשבון הבנק תמורת שיק עתידי. שירות זה מייצר מקור מימון נוסף לשיפור תזרים המזומנים של העסק. רוב העסקים בישראל עובדים עם הספקים והסיטונאים שלהם באמצעות שיקים, ובתקופות שהשיקים נעשים דחויים יותר וההוצאות רבות ומיידיות, קשה לייצב את תזרים המזומנים. הפתרון הטוב ביותר לכך הוא לבצע ניכיון שיקים בגמא - דרך לגיטימית, נוחה, פשוטה ומהירה לממש את ערכם הכספי של שיקים דחויים לתקבול מיידי.

גמא מאפשרת ללקוחותיה לגשר בנוחות ובקלות בין מועדי הפירעון של השיקים לבין הצרכים השוטפים של החברה, ולשלוט בתזרים המזומנים של העסק בתנאים אטרקטיביים מאוד.

ניכיון שיקים בגמא מאפשר לכם ליהנות מיתרונות רבים:

  • בקרה והתראות לגבי נותני השיקים.
  • שיפור בתזרים המזומנים.
  • שליטה טובה יותר במקורות המימון.
  • שליטה על מסגרת האשראי.
  • שליטה על האובליגו.
  • שליטה ותנועה חופשית בין כמה מסגרות.
  • ניהול הפקדות השיקים העתידיים.
  • גיוון מקורות המימון.
 

בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בהתאם לדרישות החוק נכללת בזאת אזהרה לפיה, אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.